Wat is Revivalpeople Nederland?


Revivalpeople Nederland is een netwerk van en voor mensen die verlangen om God ten volle te zien herleven in onze kerken en in de Nederlandse samenleving.

Onze voorouders hebben in dit land gezaaid met hun gebeden.

Hun verlangen was om Gods Koninkrijk in Nederland te vestigen. Opwekking in de straten, in de harten van de mensen die hier wonen. Uiteindelijk is het Gods liefde die mensen bindt.

Een collectieve stem die de glorie en aanwezigheid van God uitspreekt, zal effect hebben op onze samenleving.

RPN biedt trainingen aan: voorgangers, teamleiders, aanbiddingsgroepen en voorbidders die een hart en visie hebben voor opwekking. Opwekking in hun eigen leven, hun gemeente, hun regio, en hun eigen land.

We hebben veel te herstellen, te heroveren en te laten herleven in ons Nederland. Laten we met elkaar samen voor de volgende golf van herleving gaan! Revival, waarin elkaar helpen, dienen en liefhebben voorop staat.

Mijn gebed is dat God op Zijn machtige manier in elke stad van Nederland zichtbaar mag gaan worden en dat de oogst van zielen wordt binnengehaald. Dat de 5-voudige bediening in de kerken worden herstelt, in onze harten en in onze kerkstructuren. Laat er een grote opleving komen, dat God weer de belangrijkste persoon, in Nederland zal zijn.

Mirella Van Schaaijk
Director
Revivalpeople Nederland