Profetisch woord van Dr. Shirley Arnold voor Nederland


Onderstaand is een recent woord van God over onontdekte rivieren van opwekking onder de ( geestelijke ) oppervlakte van de Aarde.

-Who is Going to Dig?

Wie helpt mee om te graven!

Tijdens een recente reis werd ik wakker van een profetische droom die een nieuwe visie van opwekking in mijn hart legde. Ik ben van mening dat deze droom een beeld is van de formatie van een machtige generatie van mensen die zoeken naar de verloren bronnen, ze worden geroepen en vrijgezet door God. De Heer begon tot me te spreken over zijn plannen voor een opwekking in deze generatie.

In deze droom zag ik oude putten en ondergrondse rivieren. De rivieren waren onontdekt en lagen diep verscholen onder de oppervlakte. Toen zag ik mensen met een staf in hun handen en ik wist: Dit zijn de mensen die verlangen naar een beweging van God,

Ze zijn bereid om te bidden, te zoeken en door te zetten tot ze de dichtgeslagen bronnen en ondergrondse rivieren hebben gevonden.

De Heilige Geest sprak tot mij dat de druk van het ondergrondse water aan het toenemen was, klaar om te exploderen! Ik hoorde Hem zeggen: “ Dit is het volk dat hongert naar opwekking en die moe is van weer een vergadering of zo maar een samenkomst. De harten van deze mensen verlangen naar iets groters van Mij!

De gedachte kwam tot mij dat God een nieuw soort van Apostelen en Profeten aan het zoeken is die in dit uur van de tijd wil boren naar de dichtgeslagen putten en rivieren om ze weer te laten stromen.

Ik was dit beeld aan het verwerken in mijn binnenste en ik vroeg de Heilige Geest “ Wat betekenen deze ondergrondse rivieren? “ en Hij antwoordde dat deze rivieren de diepe werking van de Geest symboliseren, werken die tot nu toe onbekend zijn in hun grootheid.

Ook zei de Geest: “ Het maakt niet uit hoever de mensheid van God is afgedreven, de bronnen en de rivieren van Gods beloften zijn er nog steeds en wachten tot ze weer mogen stromen! “

Ik zag ook dat Amerika, ooit de voorloper van diverse opwekkingen, geestelijk koud geworden was! Maar ook daar wachten de dichtgeslagen bronnen en ondergrondse rivieren op mensen die ze nu al kunnen zien met hun geestelijke ogen. Ook deze mensen zijn door God geroepen om de bronnen opnieuw te openen en de rivieren van Gods kracht te laten stromen! Het is van groot belang dat de Kerken van vandaag deze profetische gedachte vrij durven te zetten zodat God zijn werk weer kan doen! En zegt de Heer: “ Het zal komen, de bronnen en rivieren zullen weer stromen, want de druk op het water om vrijelijk te stromen neemt elke dag toe !! “

Ook al vallen mensen en bedieningen weg, de beloften van God blijven als wolken hangen in de lucht, wachtend tot ze hun water aan de aarde mogen geven. Elke generatie ontvangt de roeping om de rivieren en bronnen van de eerste regens te vinden en op te graven. De Bijbel spreekt over de eerste regen en de laatste regen en aan ons de taak om de bronnen en rivieren die zijn ontstaan uit de eerste regen om te zetten in Gods beloften dat de laatste regen een geweldige opwekking zal geven. Het mag nooit zo zijn dat met het wegvallen van leiders ook Gods kracht weg valt! In elke generatie

In mijn droom zag ik hoe de mensen die een Staf in hun handen hadden, bleven zoeken naar het water van Gods opwekking met opmerkelijke kracht en doorzettingsvermogen. De Heer zei tegen me: “ Ze zullen het vinden en als ze het gevonden hebben zal het uit de aarde spuiten met geweldige kracht want de druk op het water is nog steeds aan het toenemen”

Je kunt je voorstellen dat het een raar gezicht moet zijn. Mensen met een ouderwetse staf in hun handen, op zoek naar het levende water van God. Maar dit is een profetisch beeld van God die laat zien dat er mensen zijn die god willen volgen en gehoorzamen, wat het hun ook kost! Ze realiseren zich dat ze de vrees voor mensen en religie opzij moeten zetten en niet bang meer moeten zijn voor de harde stem van traditie die alles bij het oude wil houden!

God roept in deze tijd een volk bijeen die zoekt naar het echte leven, niet gedreven door traditie of religie, maar door het verlangen naar een echten opwekking!!

Mijn antwoord op de droom was:

“Heer, dat dit Uw wil mag zijn!”
Joel 2:23

Dr. Shirley Arnold