De Bronnen zijn bijna open!


Nog maar een maand of 15 geleden zat apostel Shirley in onze woonkamer terwijl ik nog half kreupel op mijn bed bij lag te komen van een knie-operatie. Maar er gebeurde iets in de woonkamer dat alle gevoelens overschreed: De Geest van God viel op ons op een heel krachtige manier. Eerst moet ik hier iets uitleggen.
De mensen die mij beter kennen dan gemiddeld, weten dat ik een broodnuchtere Noordeling ben die niet zo gauw onder de indruk is van allerlei zogenaamde “ uitingen “ in de Geest. Maar dit was anders en ik kon er niet omheen, op de een of andere manier was God in mijn woonkamer. Het uur daarvoor had ik een inspirerend gesprek met apostel Shirley en een paar van haar medewerkers. Het ging over de dichtgeslagen Bronnen van opwekking die verstopt in de Nederlandse bodem lagen. En mijn hart bloedde toen we spraken over de geestelijke droogte die ons land aan het teisteren is. “ Zullen we er wat aan doen “ klonk het uit de mond van de Apostel en ik kon niet anders dan JA zeggen. Het was op diezelfde middag dat we besloten om Revival People Nederland in het leven te roepen. En pas anderhalf jaar later ben ik zeker niet de enige die JA heeft gezegd! We zijn een aantal gesprekken met leiders verder en een aantal conferenties en met blijdschap zien we dat verschillende gemeentes zich thuis voelen bij RPN omdat het een breed gedragen verlangen is om Nederland wakker te schudden met het Evangelie van Opwekking. Hierbij wil ik ook zeggen dat alle credits uitgaan naar Apostel Shirley. Ik mag dan het “ gezicht “ van Nederland zijn en binnen ons werk erkend worden als een man met een sterke profetische gave, het is de Apostel die ons heeft geinspireerd om onze harten en verlangens en visie samen te bundelen tot een sterk geluid.

Ook de internationale RPN conferentie de we onlangs in Lakeland Florida hadden was geweldig. En wat was en ben ik trots op ale Nederlanders die er waren! Pastor Bruce en Pastor Dennis waren niet van het podium te slaan en Yours Truly verbaasde iedereen en zichzelf met een prachtige zweefduik vanaf het podium, midden in het publiek. Gods Geest en Humor gaan soms hand in hand! Maar boven alles uit was er ook daar het verlangen om wereldwijd een Koninkrijk van Hoop te bouwen waar mensen weer wonderen mogen verwachten.

Nog even en het jaar 2016 is voorbij en voor mezelf is er het afgelopen jaar veel verandert. Ik hoop dat de lezer van dit stuk het ook zo ervaart.

Wat ik voor me zie voor 2017? Een jaar van Meer, van Mooi en van Levend Water! Bovenal wil ik in 2017 aan de slag, dat wil zeggen, graven in verdorde grond, op zoek naar dichtgeslagen Bronnen die op het punt van uitbarsten staan.

Mijn wens is dat dit verlangen gestalte gaat krijgen in ons allen en dat we binnenkort getuige zijn van het terug vinden van diezelfde bronnen en dat we die weer open mogen slaan en dat het water van die Bron het dorre land tot leven zal wekken!

Herman Haan