Onze geloofsbelijdenis


We geloven in de Bijbel als het gezaghebbende woord van God. Het is een onfeilbaar boek met eeuwige waarheden.

We geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, die naar de aarde kwam om door zijn dood de mensen te redden van zonde, verderf en dood. Hij is geboren uit een de maagd Maria, stierf aan het kruis op Golgotha, maar stond drie dagen later weer op uit de dood. Nu is Hij gezeten aan de rechterhand van God.