De kerk


De Kerk of Gemeente is het lichaam van Christus. Het gaat hier niet om mooie gebouwen, maar om mensen die Jezus willen volgen. Zij worden de Kerk genoemd! De Kerk is de woning van Christus zoals beschreven in Efeziërs 4, waar ook gesproken wordt over het fundament van de Kerk, die gelegd wordt door de Apostelen en Profeten. De lokale Kerk zal in de komende opwekking een centrale rol vervullen, daar geloven we heel sterk in.