Nieuwe beweging

Wij zijn een organisatie die connectie brengt onder voorgangers, om zo samen opwekking in ons land te weeg te brengen. De nieuwe website komt snel.